Om Eiendomsregisteret (EDR)

Over 100.000 eiendommer skifter eiere i løpet av et år. I tillegg kommer alle endringer i eierforhold som følge av skifteoppgjør, arv etc. Hvert år tinglyses det ca. en million dokumenter. Med Proff Forvalt får du tilgang til online søk og oppslag mot Eiendomsregisteret.

Registeret inneholder informasjon om juridiske og økonomiske forhold knyttet til en eiendom, hentet fra Elektronisk Grunnbok, samt teknisk informasjon fra matrikkelen (det offisielle registeret for eiendom, bygning og adresse, tidligere kjent som GAB-registeret).

EDR inneholder informasjon om gårds-/bruksnummer, adresser, hjemmelshavere (eiere), panteheftelser og registrerte leieavtaler, bygningsinformasjon m.m. I tillegg kan du bestille bekreftet grunnboksinformasjon som sendes direkte til bestiller fra Tinglysingsmyndigheten.

I EDR finnes det flere søkemuligheter for å finne frem til eiendommer du ønsker informasjon om. Søk gjerne på gårds-/bruksnummer, eiers navn, adresser, fødsels-/organisasjonsnummer.

Oppdatering av registeret skjer daglig fra Tinglysingsmyndigheten, mens oppdateringen av den tekniske informasjonen skjer fra kommunene/Statens kartverk med noe varierende frekvens.

Eiendomsregisteret kan benyttes av alle som ønsker det. Søking på eiers navn er åpent for alle. Opplysninger om registrert fødselsnummer i EDR er forbeholdt utvalgte bransjer.

Norsk Eiendomsinformasjon AS har etter avtale med Statens Kartverk rett til å distribuere informasjon fra Elektronisk Grunnbok og Matrikkelen. Data fra de to sentrale forvaltningssystemene er tilrettelagt i et felles datasystem som kalles Eiendomsregisteret (EDR).

Proff™ Forvalt er underdistributør av EDR via EDB ErgoGroup, som har lang erfaring som distributør.

Med Proff Forvalt får du:

  • Totaloversikt over alle norske bedrifter
  • Roller og relasjoner i næringslivet
  • Kredittsjekk
  • Segmenteringsverktøy med eksport til Excel
  • E-postvarsling ved endringer

Pr?v tjenesten gratis i 7 dager

Du er her: Forsiden > Kilder > Eiendomsregisteret