2017-regnskapene for Norges 500 største bedrifter

  • Regnskapstall før de er tilgjengelige hos Brønnøysundregistrene

    Det som gjør denne listen unik, er at tallene hentes inn manuelt og publiseres via DN500-listen.

    I tillegg er det gjort en manuell bearbeidelse av listen for å sikre kvaliteten på informasjonen. Vi har blant annet fjernet datterselskap fra listen, slik at ikke samme tall rapporteres flere ganger.
  • Pris:    4990,-    eks. mva.
  • Inneholder følgende regnskapstall

    • Totale driftsinntekter
    • Driftsresultat
    • Ordinært resultat før skatt
    • Årsresultat
    • Egenkapital
    • Totalkapital
    • Konserntall
    • Gjennomsnittlig antall ansatte
  • Annet innhold

    • Organisasjonsnr
    • Firmanavn
    • Kontaktinfo
    • Børsnotert
    • Organisasjonsform
    • Bransjekode
    • Bransje
    • Postadresse
    • Forretningsadresse
    • Nåværende revisor
    • Daglig leder
    • Antall styremedlemmer (antall kvinner
      og antall utenlandske)
    • Hovedbankforbindelse
    • Miljøsertifisert

Om DN500

For 11. år på rad kårer Dagens Næringsliv i samarbeid med Proff Forvalt de største bedriftene i landet. DN500-listen inneholder Norges 500 største bedrifter rangert etter omsetning.

Listen leveres i Excel-format og leveres senest 1 virkedag etter bestilling.


Informasjon hentes inn og bearbeides av Proff AS. Ta kontakt dersom du har spørsmål.
© Proff AS er et heleid datterselskap av Eniro Holding AS. Postboks 451 Sentrum, N-0104 Oslo. Telefon 227 49 285.
 
Proff® Forvalt