Proff Forvalt

Nr. 1 - april 2007

Nyhetsbrevet sendes til deg som bruker av Proff Forvalt, og gir deg informasjon om muligheter i Proff Forvalt og nyheter fra det norske næringsliv.

 

Full firmarapport på et øyeblikk

Nå kan du på svært kort tid få ut en rapport som inneholder all nødvendig informasjon for å vurdere seriøsiteten til en potensiell samarbeidspartner. Opplysningene du får kan hindre deg i å ta feil beslutninger ? beslutninger som i neste omgang kan koste deg dyrt.

» Les mer

Konkurrentanalyse - Tore AarønæsÅ finne nåla i høystakken

Når du jobber med bransje- og konkurrentanalyser, er det en stor utfordring å trenge gjennom skogen av tallmateriale for å finne de viktige opplysningene. Viktig er det også å sikre at dataene er komplette og faktisk sammenlignbare.

» Les mer

Overvåking - Vidar Kristensen - Kunne ikke klart oss uten

Daglig overvåker Altaposten næringslivet i nord ved å motta varsel om endringer i de 200 viktigste bedriftene i distriktet. Gjennom Proff Forvalt får de informasjonen inn på e-post med en gang noe skjer.

» Les mer

Slik sjekker du enkeltpersonforetak Slik sjekker du enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er ikke regnskapspliktige, og uten offentlige regnskapstall kan det være vanskelig å bedømme seriøsiteten til firmaet. Men det finnes mye annen informasjon som kan gi en god pekepinn på tilstanden i firmaet.

» Les mer