Proff Forvalt

Nr. 2 - juni 2008

Nyhetsbrevet sendes til deg som bruker av Proff Forvalt, og gir deg informasjon om muligheter i Proff Forvalt og nyheter fra det norske næringsliv.

 

Bestill firmaanalyser allerede nå

Når fristen for å levere regnskap går ut 31. august, strømmer det på med bestillinger av firmaanalyser til Proff® Forvalt. Bestill allerede nå og kom først i køen.

» Les mer

? Viser vårt vekstpotensial

? Proff Forvalt gir oss verdifull informasjon i forbindelse med vår verve- og organisasjonsstrategi. For eksempel får vi lokalisert virksomheter hvor vi har mindre enn 50 prosent organiserte, altså hvor det er gode muligheter til å øke medlemstallet.

» Les mer

Få varsel før det er for sent

Legg kunder, konkurrenter og leverandører til overvåking nå, og motta e-postvarsel når nytt årsregnskap blir levert.

» Les mer

Enklere å navigere på Proff Forvalt

Alle trenger å fikse litt på utseende av og til. Også vi, ettersom vi har lagt oss ut litt her og der med en rekke nye tjenester. Nytt design skal gjøre det enklere å navigere på sidene.

» Les mer