Proff Forvalt

Nr. 3 - oktober 2008

Nyhetsbrevet sendes til deg som bruker av Proff Forvalt, og gir deg informasjon om muligheter i Proff Forvalt og nyheter fra det norske næringsliv.

 

Unikt tallmateriale

? Nå sitter jeg med særdeles verdifull informasjon som sannsynligvis ingen andre har om hva som er tilstanden i restaurantmarkedet i de 20 største byene i Norge.

» Les mer

Over 25 000 hadde ikke sendt inn årsregnskap

Da Regnskapsregisteret sjekket status 1. september 2008, manglet 25 326 årsregnskap for regnskapsåret 2007.

» Les mer

Er du forberedt på tøffere tider?

Etter en lang oppgangsperiode opplever vi nå en strammere økonomi. En følge av denne utviklingen er flere konkurser. Med dagens rentenivå vil spesielt firma med høy gjeld i forhold til egenkapitalen være sårbare.

» Les mer