Oversikt NACE-bransjer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

Bransjeoversikt B


NACE-kode Beskrivelse
01.640 Behandling av såfrø
05.100 Bryting av steinkull
05.200 Bryting av brunkull
07.100 Bryting av jernmalm
07.210 Bryting av uran- og thoriummalm
07.290 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers
08.111 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
08.112 Bryting av kalkstein, gips og kritt
08.113 Bryting av skifer
08.910 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler
09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
10.110 Bearbeiding og konservering av kjøtt
10.120 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt
10.209 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
10.310 Bearbeiding og konservering av poteter
10.390 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
10.830 Bearbeiding av te og kaffe
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
15.110 Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn
18.140 Bokbinding og tilknyttede tjenester
23.120 Bearbeiding av planglass
25.620 Bearbeiding av metaller
30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn
30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler
30.120 Bygging av fritidsbåter
38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
38.220 Behandling og disponering av farlig avfall
41.101 Boligbyggelag
42.110 Bygging av veier og motorveier
42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
42.130 Bygging av bruer og tunneler
42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg
42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
42.910 Bygging av havne- og damanlegg
42.990 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
43.911 Blikkenslagerarbeid
47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
47.190 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
47.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker
47.220 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
47.230 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer
47.242 Butikkhandel med sukkervarer
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin
47.259 Butikkhandel med drikkevarer ellers
47.260 Butikkhandel med tobakksvarer
47.291 Butikkhandel med helsekost
47.292 Butikkhandel med kaffe og te
47.299 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Brønnøysundregistrene
VISA
Mastercard
PayEx