Oversikt NACE-bransjer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

Bransjeoversikt U


NACE-kode Beskrivelse
00.000 Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt virksomhet
00.002 Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt virksomhet
06.100 Utvinning av råolje
06.200 Utvinning av naturgass
08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
08.930 Utvinning av salt
36.000 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
46.900 Uspesifisert engroshandel
50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer
50.201 Utenriks sjøfart med gods
58.110 Utgivelse av bøker
58.120 Utgivelse av kataloger og adresselister
58.130 Utgivelse av aviser
58.140 Utgivelse av blader og tidsskrifter
58.210 Utgivelse av programvare for dataspill
58.290 Utgivelse av annen programvare
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
77.120 Utleie og leasing av lastebiler
77.210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
77.220 Utleie av videofilm, DVD og lignende
77.290 Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
77.310 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr
77.320 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
77.330 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner
77.340 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
77.350 Utleie og leasing av lufttransportmateriell
77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
78.200 Utleie av arbeidskraft
81.220 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring
84.210 Utenrikssaker
85.410 Undervisning ved fagskoler
85.421 Undervisning ved universiteter
85.422 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
85.423 Undervisning ved statlige høgskoler
85.424 Undervisning ved militære høgskoler
85.429 Undervisning ved andre høgskoler
85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon
85.522 Undervisning i kunstfag
85.596 Undervisning innen religion
90.011 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
90.012 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
90.019 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Brønnøysundregistrene
VISA
Mastercard
PayEx