Oversikt NACE-bransjer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

Bransjeoversikt E


NACE-kode Beskrivelse
01.630 Etterbehandling av vekster etter innhøsting
13.300 Etterbehandling av tekstiler
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid
46.210 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer
46.220 Engroshandel med blomster og planter
46.230 Engroshandel med levende dyr
46.240 Engroshandel med huder, skinn og lær
46.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker
46.320 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
46.330 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
46.341 Engroshandel med vin og brennevin
46.349 Engroshandel med drikkevarer ellers
46.350 Engroshandel med tobakksvarer
46.360 Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
46.370 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
46.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
46.390 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
46.410 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
46.421 Engroshandel med klær
46.422 Engroshandel med skotøy
46.431 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og -maskiner
46.432 Engroshandel med radio og fjernsyn
46.433 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater
46.434 Engroshandel med fotoutstyr
46.435 Engroshandel med optiske artikler
46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
46.442 Engroshandel med rengjøringsmidler
46.450 Engroshandel med parfyme og kosmetikk
46.460 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
46.471 Engroshandel med møbler
46.472 Engroshandel med gulvtepper
46.473 Engroshandel med belysningsutstyr
46.481 Engroshandel med klokker og ur
46.482 Engroshandel med gull- og sølvvarer
46.491 Engroshandel med bøker, aviser og blader
46.492 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer
46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr
46.494 Engroshandel med sportsutstyr
46.495 Engroshandel med spill og leker
46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
46.510 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
46.610 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
46.620 Engroshandel med maskinverktøy
46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon
46.650 Engroshandel med kontormøbler
46.660 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
46.691 Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Brønnøysundregistrene
VISA
Mastercard
PayEx