Oversikt NACE-bransjer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

Bransjeoversikt R


NACE-kode Beskrivelse
18.200 Reproduksjon av innspilte opptak
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
33.120 Reparasjon av maskiner
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr
33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer
33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler
33.190 Reparasjon av annet utstyr
43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner
43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid
49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde
49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde
49.500 Rørtransport
51.220 Romfart
52.222 Redningstjeneste
60.100 Radiokringkasting
66.210 Risiko- og skadevurdering
69.201 Regnskap og bokføring
69.202 Revisjon
73.110 Reklamebyråer
78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft
79.110 Reisebyråvirksomhet
79.120 Reisearrangørvirksomhet
81.210 Rengjøring av bygninger
84.230 Retts- og fengselsvesen
86.106 Rusmiddelinstitusjoner
86.107 Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner
86.225 Rusmiddelpoliklinikker
94.910 Religiøse organisasjoner
95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr
95.210 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk
95.220 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper
95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer
95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning
95.250 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer
95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Brønnøysundregistrene
VISA
Mastercard
PayEx