Oversikt NACE-bransjer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

Bransjeoversikt D


NACE-kode Beskrivelse
01.110 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
01.120 Dyrking av ris
01.130 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
01.140 Dyrking av sukkerrør
01.150 Dyrking av tobakk
01.160 Dyrking av fibervekster
01.190 Dyrking av ettårige vekster ellers
01.210 Dyrking av druer
01.220 Dyrking av tropiske og subtropiske frukter
01.230 Dyrking av sitrusfrukter
01.240 Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
01.250 Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
01.260 Dyrking av oljeholdige frukter
01.270 Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer
01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster
01.290 Dyrking av flerårige vekster ellers
11.010 Destillering, rektifisering og blanding av sprit
35.130 Distribusjon av elektrisitet
35.220 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
35.300 Damp- og varmtvannsforsyning
38.310 Demontering av vrakede gjenstander
45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr
47.300 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
49.320 Drosjebiltransport
52.211 Drift av gods- og transportsentraler
52.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
52.213 Drift av bomstasjoner
52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport
52.221 Drift av havne- og kaianlegg
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
55.201 Drift av vandrerhjem
55.202 Drift av ferieleiligheter
55.300 Drift av campingplasser
56.101 Drift av restauranter og kafeer
56.102 Drift av gatekjøkken
56.301 Drift av puber
56.309 Drift av barer ellers
59.130 Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
63.120 Drift av web-portaler
88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede
90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
91.011 Drift av folkebiblioteker
91.012 Drift av fag- og forskningsbiblioteker
91.013 Drift av arkiver
Brønnøysundregistrene
VISA
Mastercard
PayEx