Oversikt NACE-bransjer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

Bransjeoversikt S


NACE-kode Beskrivelse
01.451 Sauehold
01.460 Svinehold
02.100 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
08.920 Stikking av torv
16.100 Saging, høvling og impregnering av tre
24.510 Støping av jern
24.520 Støping av stål
24.530 Støping av lettmetaller
24.540 Støping av andre ikke-jernholdige metaller
25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi
38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
43.310 Stukkatørarbeid og pussing
43.320 Snekkerarbeid
50.203 Slepebåter
52.291 Spedisjon
52.292 Skipsmegling
61.300 Satellittbasert telekommunikasjon
64.110 Sentralbankvirksomhet
64.202 Spesielle holdingselskaper
65.120 Skadeforsikring
69.203 Skatterådgivning
81.291 Skadedyrkontroll
85.202 Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede
85.593 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs
86.102 Somatiske spesialsykehus
86.212 Somatiske poliklinikker
86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
86.903 Skole- og helsestasjonstjeneste
87.101 Somatiske spesialsykehjem
87.102 Somatiske sykehjem
88.913 Skolefritidsordninger
88.995 Sosiale velferdsorganisasjoner
88.997 Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud
90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk
90.033 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst
90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
90.035 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging
90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Brønnøysundregistrene
VISA
Mastercard
PayEx