Logg inn på Proff Forvalt

Viktige sjekkpunkter når du skal vurdere et firma

Proff Forvalt gir deg tilgang til mye informasjon om et firma. Vi har utarbeidet en liste over viktige sjekkpunkter som er aktuelle ved en vurdering. I listen finner du også henvisning til hvor på tjenesten informasjonen finnes.

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 
 • Er kunden registrert med organisasjonsnummer og med en aktiv status?

  Allerede på trefflisten ser du om et firma er konkurs, oppløst, oversendt skifteretten, slettet eller aktivt.

 • Er kunden veletablert?

  Sjekk stiftelsesdato under basisinfo. Er firmaet yngre enn 3 år, bør dette tas med i en betraktning.

 • Hva står under konkursprediksjon og kredittvurdering på firmaet?

  Sjekk på siden med firmainformasjon og følg lenker videre, eller gå inn på Regnskapsanalyse.

 • Finnes det kommentarer fra revisor?

  Dette kan være meget viktig informasjon, for eksempel om det er vesentlig usikkerhet om videre drift. Kritiske merknader finner du allerede under firmainformasjon, men se også nederst på regnskapstallsiden.

 • Hvem er i styret og hvilke roller har styremedlemmene i andre firma?

  Personer i firmaet kan ha forbindelser til andre firma. Sjekk for eksempel regnskapstall og status på firma med forbindelse til firmaet du undersøker. Se roller nederst i firmainformasjonen eller klikk deg inn på "Nettverk".

 • Har firmaet revisor? En stor del av AS og ASA er pliktige til å ha revisor.

  Firma som er pålagt å offentliggjøre årsregnskapet er pålagt å ha revisor*. Hvis de misligholder dette kravet vil det bli sendt ut varsel om tvangsoppløsning hvor de får 4 uker på å rette opp i forholdet. Foretak som har meldt fravalg av revisor bør vurderes nøye. Se roller og under kommentarer fra styret, revisor eller andre under "Regnskapstall". * Fra 1.5.2011 kan enkelte aksjeselskap velge bort revisjon.

 • Hvordan er historikken i firmaet?

  Under kunngjøringer kan du se alle kunngjorte endringer om firmaet. Viktig informasjon kan være når regnskapet ble innlevert, om det er styremedlemmer eller revisor som har fratrådt sine stillinger, endring av firmaets formål, varsel om tvangsavvikling eller konkurs osv. Disse endringene sendes deg per e-post hvis du legger firmaet til overvåking.

 • Styremedlemmer eller revisorer som fratrer bør undersøkes nærmere.

  Se kunngjøringer.

 • Hvor høy aksjekapital har selskapet?

  Med reduserte krav til aksjekapital innført i 2012, er det verd å merke seg hvor stor aksjekapital selskapet har. Minstekravet til aksjekapital er NOK 30 000.

 • Har firmaet levert årsregnskapene i tide?

  Se kunngjøringer, innleveringsfristen er normal 31. juli. Elektronisk innlevering har en lengre frist, i år 31. august.

 • Hvordan er betalingsviljen/-evnen til firmaet?

  Sjekk betalingsanmerkninger samt panteheftelser.

 • Hva har firmaet pantsatt av verdier?

  Sjekk pant under firmainformasjon. Tvungen pant er kritisk, mens frivillig panteheftelser kan si noe om likviditeten i firmaet.

 • Hvem eier aksjene i firmaet?

  Aksjonærer kan være både personer og andre firma. For eksempel: dersom du sjekker en firma som ikke har regnskapstall, kan det hende det finnes et morselskap under aksjonærene som har det. Regnskapstall i morselskapet kan dermed være viktig informasjon for deg. For nyregistrerte AS finner du også aksjonærene i løpet av kort tid, slik at du kan sjekke deres relasjoner i andre selskaper. Er det seriøse, tunge aksjonærer, eller er det konkursryttere involvert? Se aksjonærliste under firmainformasjon.

 • Betaler firmaet MVA?

  Om et firma betaler merverdiavgift (mva) kan ha betydning ved transaksjoner. Er ditt firma for eksempel pliktig til å betale mva har det betydning om firmaet du handler med er mva-pliktig eller ikke. Du ser om firmaet er registrert i Merverdiavgiftsmanntallet på siden med firmainformasjon, det er også merket med ?MVA? sammen med organisasjonsnummeret.

 • Har firmaet publisert kontantstrømanalyse?

  Aksjeloven og regnskapsloven stiller krav om finansieringsanalyse (strømningsanalyse) for foretak med en balansesum over 10 millioner kroner, over 200 ansatte eller som er børsnotert. En kontantstrømanalyse gir en tilstandsrapport gjennom å si noe om balansen mellom et selskaps inntekts- og utgiftsstrømmer i løpet av en gitt periode. Du kan danne deg et bilde av evnen til å finansiere drift, vekst og oppkjøp. Kontantstrømmen - cash flow - er summen av avskrivningene og ordinært nettoresultat.

 • Sjekk av Enkeltpersonsforetak

  Enkeltpersonsforetak leverer som oftest ikke årsregnskap. Likevel kan Proff Forvalt gi deg viktig informasjon. For enkeltpersonsforetak er det innehaver som står personlig økonomisk ansvarlig, og derfor bør innehaver kredittvurderes. Sjekk ligningstallene til Enkeltpersonforetak registrert i Foretaksregisteret under Betalingsanmerkninger og pant. Du kan ellers bestille ligningstall og betalingsanmerkninger, men husk at det kan sendes gjenpartsbrev. Det vil forvalt.no gjøre deg oppmerksom på før du eventuelt bestiller slik informasjon. Det kan også være smart å sjekke personenes nettverk og eventuelle nyhetssaker skrevet om selskapet eller personen.

 • Sjekk av nystartede AS

  I løpet av 4-8 uker etter at firmaet er registrert i Foretaksregisteret, finner du normalt aksjonærene fra stiftelsesdokumentene hos Proff Forvalt. Dette er verdifull informasjon i et firma du ellers ikke har noen opplysninger om. Sjekk om eierne har verv i andre foretak slik at du kan vurdere eiernes seriøsitet.

Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud